Fornyelse

Gennem de femten år, Skalk har eksisteret, har kortet og tidstavlen på omslagets indersider været faste elementer i bladets udstyr, det eneste i indholdet, som ikke ændrede sig; men selv disse urørlige har, som det vil bemærkes, nu skiftet form. Om den kasserede tidstavle må ellers siges, at den, da den fremkom, var en fornyelse, et slags oprør mod de stive skemaer, som dengang prydede den arkæologiske populærlitteratur; men denne førerposition var naturligvis forlængst gået fløjten, og da samtidig den fremadskridende forskning viste manglende respekt for vore tidsangivelser (jævnfør dette nummers kronik), blev det mere og mere åbenbart, at tiden måtte være inde til udskiftning. Denne har altså nu fundet sted.

Af Redaktionen

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.