For sikkerheds skyld

Den lange landstrimmel, der buer sig nordvestligt om Limfjorden under navn af Thy og Vester Han herred, hører til de barskeste egne i kongeriget, men den var aldrig skyet af mennesker, hvad oldtidsmindernes mængde tilstrækkeligt beviser. Befolkningen tilpassede sig naturen, men prægedes af den til en stejlhed, som ikke uden videre lod sig prakke nye lærdomme på. Her havde, hvis man tør tro legenden, hedenskabet en af sine sidste bastioner, som ved midten af tusindårene bragtes til fald af missionæren Thøger, der derved vandt sig helgenglorien.

Af H. Godske Nielsen

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.