Folkelig forlystelse

Københavnere, der for 200 år siden - i 1772 - søgte et mål for søndagsturen, lagde med forkærlighed vejen over Vestre fælled for alt efter temperament at glædes eller grue over de sørgelige rester af greverne Struensee og Brandt, som siden henrettelsesdagen 28. april havde stået udstillet til skræk og advarsel på byens officielle rettersted. Hovederne var, som dommen krævede, sat på spidse stager, de afhuggede hænder sømmet fast nedenunder og de parterede kroppe fordelt på opsatte vognhjul. Bøddelen Gottschalk Mühlhausen og hans medhjælper rakkerknægten Oswald vidste, hvad det drejede sig om, men særlig godt kan de ikke have skilt sig fra opgaven, for få dage senere lå hele anretningen nedvæltet på jorden. Den blev dog straks sat op igen på foranledning af enkedronningen, Juliane Marie, som fra Frederiksberg slot i kikkert holdt øje med sine fjenders lit de parade.

Af Hans Larsen

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.