Fjerne toner

(Fig. 1). Atter er en bronzelur kommet for dagen i en dansk mose. Itubrudt af plov og harve og mørknet af tørvens sorte jord, men umiskendeligt: en lur! Eet af disse krumme blæsehorn fra bronzealderen, der synes mere særprægede, mere sigende og mere danske end nogen anden dansk oldsagsform. For første gang i dette århundrede er vor samling af mosegemte musikinstrumenter blevet øget - og det til trods for to krigstiders intensive tørvegravning, hvor man spejdede efter lurer overalt. Det er godt at høre nyt om oldtidens gjalderhorn.

Af Mogens Ørsnes

Billede

Fig. 1: Ingen figurtekst.

Det nye fund omfatter den cirkulære prydplade, der har omsluttet hornets åbning, et stykke af det kraftige, krummede rør, den spinkle, nederste ende med et kegleformet mundstykke og dele af en kæde. Stykkerne blev allerede i 1954 pløjet op af en hidtil udyrket moselod ved Hallenslev i Vestsjælland, men da det fundne tydedes som udblæsningsrøret til en bil af ældre årgang, er det først nu - takket være et par arkæologisk kyndige menneskers medvirken - kommet til Nationalmuseets kendskab.

Luren fra Hallenslev glider naturligt ind i rækken af kendte lurer, der afspejler instrumentets udvikling: fra det beskedne, »forstørrede naturhorn« med en smal krave om mundingen og til de højt rejste horn, hvis store, bukkelprydede mundingsplader er velkendte. Det nye stykke hører til de tidlige former.

30 lurfund kendtes i forvejen fra det nuværende Danmark - helt eller delvis bevarede stykker. Dette antal er næppe blevet øget, idet et brudstykke af et lurrør, der længe har ligget i en vestsjællandsk privatsamling, formentlig hører til samme instrument som de nu fundne dele. Denne lur er endnu ikke komplet, og man må med spænding se frem til den undersøgelse på findestedet, som skal foretages til efteråret.
(Fig. 2).

Billede

Fig. 2: Ingen figurtekst.