F. M.

(Fig. 1) I 1937 blev alle Danmarks oldtidsminder fredet ved lov, men mange var før denne tid blevet sikret ad frivillighedens vej. Begyndelsen var gjort allerede først i 1800-årene på statens foranledning, men disse fredninger var aldrig blevet tinglyst, og da man i 1847 undersøgte sagen, viste det sig, at mange af de fredede mindesmærker var forsvundet i mellemtiden.

Af Elise Thorvildsen

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.