Et sværd og et skib

Hvis Skalks læsere skulle kåre et fund som "årets fund" burde et nylig fundet bronzesværd - en krumsabel - fra Rørby i Vestsjælland i hvert fald komme med i den sidste runde. Stykket er velbevaret og sirligt smykket med linjemønstre, og der er en massiv tyngde i den ombøjede klinge. Et velproportioneret og grumt våben. Dertil kommer, at finderen, Thorvald Nielsen i Rørby, på den samme mark for fire år siden fandt et sværd så ganske lig dette, at de må være støbt i samme form. De stammer fra den allertidligste bronzealder (ca. 1500 f.Kr.) og ville utvivlsomt blive regnet for importeret gods fra Sydøsteuropas rigere metalkulturer, om ikke det sidst fundne sværd bar et lille skibsbillede indridset i klingens overflade. Dette skib er nemlig tegnet nøjagtigt som de skibsbilleder, der i tusindvis dominerer Sydskandinaviens helleristninger, og motivet kendes i denne form kun fra Norden. Vi tvinges altså tilsyneladende til at acceptere Rørbysværdene som produkter af den allerførste metalindustri på hjemlig grund, hvad der i sig selv må overraske.

Af Mogens Ørsnes

Men fundet fortæller mere end det. I helleristningernes mærkelige billedverden, hvor skibe og vogne, husdyr, plove, våben og helligtegn er indhugget i broget blanding, ejer vi i Norden et ganske enestående illustrationsmateriale til oldtidens kulturhistorie. En vanskelighed er det blot, at billederne gemmer sig på isolerede klippeflader og så vanskeligt lader sig datere. Her kommer nu Rørbysværdet til hjælp. Thi sværdet ligger fast i tid — de fint indridsede mønstre er en europæisk mode i den tidlige bronzealder - og dermed er også skibsbilledet dateret. Men dermed opnås samtidig en mulig datering for hundreder af tilsvarende skibsbilleder på helleristningerne, og endelig også for den skibstype, det fartøj, som disse billeder gengiver i deres strengt forenklede stil.

Det fartøj kender vi, for det er engang blevet gravet op af en mose ved Hjortspring på Als. Vi har her en træbåd med samme lange, lave skrog og samme mærkelige snabelforlængelser af både rælings- og kølplanker som netop karakteriserer helleristningernes og Rørbysværdets skibe. Hjortspringsbåden hører blot til i den ældre jernalder og er mere end 1000 år yngre end Rørbyfundet. Det lille skib på sværdet fortæller os da nu, at fartøjer som Hjortspringsbåden har været i brug gennem hele bronzealderens 1000-årige periode. Det vidste vi ikke.