Et hjul i sandet

Den tilsandede Skagen kirke står som et monument over den naturkatastrofe, der ramte Jyllands nordligste landskab, men selv med denne påmindelse er det svært at forestille sig, at dette sted og det nærliggende Råbjerg Mile, Danmarks eneste sandørken, engang har været yderst frugtbart land. På Skagerrakkysten, hvor vestenstormene raser og flytter på klitterne, kommer oldsagerne frem øverst på de afblæste skrænter. Specielt er strækningen mellem Løkken og Nr. Lyngby rig på fund. Nogle af Danmarks ældste redskaber stammer herfra. Havet æder sig også ind i skrænterne, og oldsagerne falder ned på stranden. Ved Furreby lidt nord for Løkken løber en stenlagt oldtidsvej direkte ud i brinken, og partier af den styrter til stadighed ned. I nærheden er krigstidens betonbunkers på vej ned ad skrænterne, og imellem dem kan man opsamle tabte og bortkastede ting lige fra flintredskaber og lerkarskår til hollandske kridtpiber, pigtråd og femører.

Af Søren Krogh

Billede

Fig. 1: Oseberghjulet.

For lidt mere end 1000 år siden tabte en kvinde sit hjulformede hængesmykke nær oldtidsvejen ved Furreby - sørgeligt for hende - glædeligt for undertegnede, som tilfældigt opsamlede det på en terrasse, hvor vestenstormen havde fjernet det overlejrede sand. Stykket er enestående her i landet, men har nære paralleller fra Birka i Sverige, hvor det er påtruffet i tre kvindegrave, liggende midt på brystet mellem to skålformede spænder - altså indpasset i vikingekvindens sædvanlige smykkesæt. (Fig. 2)

Billede

Furrebyhjulet er lille, kun tre cm i diameter; formen; tolv eger, kraftigt nav og bred, opdelt fælg, svarer nøje til hjulene på den vogn, som blev fundet i det norske Osebergskib; men ornamenterne virker fremmedartede i forhold til vikingernes mere foretrukne dyrestil. Dette skyldes modeimpulser fra Frankrig, hvor karolingerne gik rundt i den salige tro, at de endnu levede i det romerske imperium, skønt dette definitivt var gået under ikke mindre end 500 år tidligere. Krampagtigt forsøgte de at bevare den rene, klassiske stil, hvilket blandt andet gav sig udslag i acantusornamentik på de smykker, vikingerne tog med hjem derfra - som souvenirs eller måske som tilbehør til røvede kvinder. De spiralformede bladornamenter på Furrebyhjulets fælg er en nordisk udgave af den karolingiske acantusornamentik og er således et pudsigt sent eksempel på indflydelse fra det svundne romerrige, som rent kunstnerisk har vist sig at have ni liv ligesom katten.