En uværdig prælat

Restaureringen af Højby kirke, Ods herred, som Nationalmuseet nylig lod foretage under ledelse af museumsinspektør Olaf Olsen, var på mange måder udbytterig. Bortset fra, at der blev mulighed for at gøre mange interessante iagttagelser af arkitekturhistorisk betydning, fortjener især et enkelt fund at fremdrages. Ved den arkæologiske gennemgravning af korets gulv fandt arbejderne i en af senere begravelser forstyrret grav nogle tilsyneladende uanselige stumper tøj og nogle sammenkrøllede og ødelagte blystykker. Et par dage efter blev fundet suppleret med en knogle, hvortil sad fastgjort endnu lidt tøj. En nærmere undersøgelse, som forfatteren foretog af korets gulv, viste sig resultatløs. Som så ofte tidligere var også her en senere tids fromhed til skade for arkæologien. Mange senere begravelser havde medført, at korets gulv var blevet omgravet, og havde dermed gjort det illusorisk at søge yderligere forklaring.

Af Willy Johannsen

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.