En konge, hans hest og hans skatte

(Figur 1) Billedets to dejlige høje kalder på opmærksomheden - og ikke blot for deres skønheds skyld. (Figur 2) De er led i en lille gruppe oldtidsminder, som foruden større og mindre høje også omfatter en stensætning.

Af Harald Andersen

Billede

Figur 1: Ingen billedtekst.

Billede

Figur 2: Ingen billedtekst.

Sagnet siger, at i den ene høj (den store på billedet) skal en søkonge ligge begravet, mens hans hest ligger i nabohøjen, og hans skatte i en tredie høj. Højenes alder er usikker, for vi kender intet til fund herfra. Ser man på den lille stensætning, som den ligger idag med væltede randsten og rester af gravkammer, vil man nok dømme den til at være en almindelig langdysse fra stenalderen. Men går man arkiverne efter, føler man sig knapt så sikker, for "gravkammeret" er ikke ægte, det er bygget til i ny tid, og den gamle tegning af stensætningen, som er gengivet nedenfor, leder tanken hen på den sene oldtids skibssætninger. (Figur 3) Måske har sagnet ret; måske er der virkelig begravet en hest i en af højene, for også hestegravene hører jo vikingetiden - denne spændende og rige tidsalder — til.

Billede

Figur 3: Skitse efter tegning af Zeuthen 1869.

Dog, sagn og gamle tegninger er intet godt grundlag at bygge sin datering på. Spørgsmålet må stå åbent. En gravning i stensætningen og i den vest for denne liggende høj, som er lille og let tilgængelig, kunne uden større bekostning give et fyldestgørende svar.