En dosis sten

Fra Danmark kendes over 1000 sten, til hvilke der er knyttet sagn. Nogle af disse overleveringer fortæller om, hvordan stenene er kommet derhen, hvor de nu ligger, andre om overnaturlige egenskaber knyttet til stenene. Der er sten, som vender sig, når de; lugter varmt brød. Der er andre, der ruger over ufødte børn. Således har tidligere tiders forestillinger om stenene nedfældet sig i traditionen. Vi møder disse historier både i den oldnordiske litteratur og i optegnelserne fra nyere tid, så det kan ikke være nogen helt lille rolle, stenene har spillet i vore forfædres forestillinger om den levende natur.

Af Thorkild Ramskou

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.