En brønd

En brønd med frisk vand er en nødvendighed, hvor mennesker skal bo og bygge. Meget brugt iældre tid, ialtfald tilbage til bronzealderen, er holken, den udhulede træstamme, sædvanlig af eg.

Af Sigurd Skov

At gennembore en svær egestamme var ingenlunde noget let arbejde; men man har vel valgt træer, der rådnede indefra. Disse stammebrønde har man fundet over hele landet. I det sydlige Jylland er fundet mange. Den seneste stødte man på ved udgravning til et hus omtrent midt i Skanderup by, Ribe amt. Den udmærkede sig ved sin meget betydelige diameter, 120-130 cm. Højden var nu 95 cm, men særlig dybe har den slags brønde ikke været, en brønd der nu er på Koldinghus når 2 m og en på "Kulturen" i Lund 3 m. I Skanderup-holken fandtes ingen løsfund til datering, og hvor det ikke er tilfældet, må man vist regne med, at den slags brønde er ret sene, idet de har været i brug tæt op mod vor tid.