Ejsbølfundet

Ejsbølfundet ved Haderslev - det store våbenfund fra 4. århundrede e.Kr. som tidligere har været omtalt i Skalk - blev af Haderslev amts museum og Nationalmuseet i forening behandlet under seks ugers sommerudgravning.

Af Mogens Ørsnes

Det er spyd og pile, skjoldbeslag og sværdklinger, der dominerer fundet – den menige soldats solide våben,
- og fundmængden illustreres af tallene på tegningen af de to krigere. Men dertil kommer et betydeligt antal bronze-og sølvbeslag til sværdfæster, skeder og lædertøj, en romersk sølvmønt, samt ikke mindre end fem prægtige bidsler med tunge tømmer af sammenføjede bronzeringe, en skinnende, klingende pynt på det kavalleri, der for 1600 år siden red døden i møde i Ejsbøl. Thi som krigsbytte tolkes fundet jo, en overvunden hærs hele udstyr, der er overgivet til mosen.

De mange, nye fund fra sommerens gravning har unægtelig overtruffet udgravernes forventninger og skærpet deres appetit på fortsat undersøgelse. Genstandene er nemlig foreløbig fundet jævnt fordelt over det 170 kvadratmeter store udgravningsfelt i mosen, og en afgrænsning af nedlæggelsen er slet ikke nået. Det skulle derfor nødig være sidste gang, offentlighedens opmærksomhed har samlet sig om den eengang hellige mosejord i Ejsbølgårds enge. (Fig.1)

Billede

Fig. 1. To af de fem prægtige bronzebidsler i Ejsbølfundet. Bronzen er endnu skinnende blank, når tørvejorden forsigtigt skrabes væk omkring ringene