Egnen under Århus

Vore byboende forfædre smed deres affald lige uden for døren, på gaden eller gårdspladsen - og intet renovationsvæsen bragte det bort. Fra vikingetiden, da de første byer anlagdes, og gennem hele middelalderen hobede møget sig uhæmmet op. Når bygninger brændte eller faldt sammen af ælde, jævnede man grunden og byggede ovenpå det stadig voksende fyldlag. Efterhånden kom udrensningen dog igang, men nogen daglig begivenhed var den langtfra. 1678 bortkørtes således fra et københavnsk stræde 214 læs møg, »som i nogle år var blevet samlet«, og en professors gårdsplads tømtes for 24 læs. Systematisk renovation hører vort århundrede til.

Af V. Aalkjær

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.