Dronnings Margrethes skib

I første halvdel af juli måned 1957 foretog Nationalmuseets 2. afdeling sin første undersøiske udgravning. Objektet var en stor stendynge, som ligger tværs overet gammelt sejlløb, Peberrenden kaldet, ved Skuldelev i Roskilde Fjord. Fra denne stenhob, der spærrer renden for større fartøjer, har man ved flere lejligheder fremdraget skibsdele, både spanter, bordklædning og engang i begyndelsen af dette århundrede endog et kølsvin (en på skibets køl hvilende klods, i hvilken masten nedfældes). En lokal tradition forklarer disse fund ved at fortælle, at dronning Margrethe under en kamp med sine fjender spærrede disse adgangen til Roskilde ved at fylde et skib med sten og sænke det på tværs af Peberrenden. Selv om dette sagn ikke uden videre kan godtages - der er ingen grænser for, hvad der tilskrives dronning Margrethe - viser fundomstændighederne dog ganske tydeligt, at der må være tale om en sejlspærring. Ved at blokere Peberrenden gjorde man det yderst vanskeligt for ikke-stedkendte at skaffe sig adgang til den inderste del af den grundede fjord; det andet naturlige sejlløb ind til Roskilde er så snoet, at selv en erfaren lods ville have svært ved at følge det.

Af Olaf Olesen

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.