Det er der igen (faktaboks)

det forhadte symbol. På mure og plankeværker verden over dukker det op. Men det har fjender, som sletter det igen, fordi de husker, hvad tegnet betød. Og dog er det kun få årtier siden, at hagekorset var et uskyldigt tegn, som ingen satte i forbindelse med verdens ondskab. (Fig. 1)

Af Harald Andersen

Billede

Fig. 1. Indgår i faktaboks, ingen billedtekst

Hagekorset optræder i to hovedformer (hagekors) og (spejlvendt hagekors) med mange varianter, f.eks. den trearmede "triskele". Så gammelt og udbredt er hagekorset, at det næppe er muligt med bestemthed at sige, hvor det er opstået; men dets form er så enkel, at det meget vel kan tænkes at være skabt selvstændigt på flere forskellige steder, hvor folk har leget med rette linjer for at smykke deres vægge og ting I de ældste mesopotamiske kulturer og i de nedre lag af Troja (3. årtusinde før Kristus) møder vi det først. Det dukker op i Europas stenalder, forsvinder igen, men kommer vældigt tilbage i begyndelsen af jernalderen. I vor egen oldtid kender vi det fra romersk jernalders smykker og senere fra bracteater og runesten. Til forskellige tider har hagekorset iøvrigt været brugt over det meste af verden. Det har dybe rødder i Asien og var kendt i Amerika før Columbus.

Hagekorset er et udmærket ornament og et godt symbol. Det har været brugt i begge egenskaber, men har unægtelig haft størst betydning i sidstnævnte. Man har tillagt det ondtafværgende evner, jævnfør dets indiske navn "svastika", lykkebringeren; men det er ikke som amulet og tryllemiddel, men derimod som religiøst symbol, det især har gjort sig bemærket. Det har været solens tegn på tidspunkter, hvor man dyrkede den store livgiver, buddhismens tilhængere har taget det til sig, og de ældste kristne i Rom har gjort det til deres. Når vi møder det i vor hjemlige oldtid, er det dog ikke som kristent kendetegn.

Ifølge en nu forladt teori skulle hagekorset være et særligt arisk symbol, der fulgte de indoeuropæiske folk på deres vandringer. Dette og det lykkebringende navn var det, der fik nazisterne til at tage tegnet i deres tjeneste, hvor det altså ikke virkede efter forventning. Sådan kom hagekorset ind i politik, og der blev det snavset til. Der skal generationers floder til, før det igen er vasket rent.