Der er der glade dage

En arkæologisk udgravning har - som føljetonen - en tilbøjelighed til at afbrydes på det mest spændende sted. Serier af spørgsmål, som er opstået under arbejdet, må skydes til side, tiden er udløbet, der skal sluttes af. Løsningen følger i næste nummer, det vil sige ved næste års undersøgelse. Hvis man er heldig vel at mærke! Det er langtfra altid, brikkerne, som i romanen, føjer sig sammen til et smukt og afklaret helhedsbillede. Men det sker altså - og det skete i det tilfælde, der nu skal omtales: udgravningen, som for knap et år siden blev beskrevet her i bladet under titlen »Himmerlands tyr« (1969:6). På en mark i Fredbjerg (Farsø sogn, Vesthimmerland) var af lokale findere opsamlet og opgravet et antal metalgenstande, nemlig en lille bronzetyr, fire andefigurer, et par stangformede beslag, søm og en mængde større og mindre stykker af smukt ornamenteret bronzeblik. Eftergravningen, som blev foretaget sidste år i sensommeren, blev for så vidt en skuffelse, der blev kun fundet få bronzer, og de lå alle i pløjelag- et, slet ingen i det underliggende kulturlag. Men det blev fastslået, at der tæt ved findestedet har ligget et hus, og det satte jo straks det hele i et større perspektiv og krævede fortsat undersøgelse. Skårfund i huset viste, at det har været i brug i tiden lige omkring Kristi fødsel, bronzerne er noget ældre - vel henved et hundrede år. Metalsagerne - figurer, beslag og blik - måtte, antog vi, engang have siddet som udsmykning på en større genstand af træ, men om dennes art kunne foreløbig intet sikkert siges. Muligheden for en opklaring lå i den kommende udgravning, og til den satte vi da vor lid uden særlig forhåbning om et gunstigt resultat.

Af Jens Aarup Jensen

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.