Den politiske potte

I sine optegnelser om »det mærkelige år 1848« fortæller fængselspræsten Vilhelm Munck, at »patriotismen gav sig udslag i, at der solgtes natpotter, på hvis indvendige bund der var billeder af de fyrstelige forrædere med strikken om halsen«. - Latterliggørelse af modstandere er jo et velkendt politisk kampmiddel, og det blev altså også benyttet under treårskrigen.

Af Holger Rasmussen

Næppe var nyheden om oprøret ved sydgrænsen nået til København, før flyveblade med hånsord om »forræderne« spredtes over byen. I et af dem fandtes den tegning, som fremstilleren af de omtalte potter har benyttet. Heller ikke han har været sen i vendingen, og salget er sikkert gået strygende; potterne fandt ikke blot afsætning i hovedstaden, men spredtes vidt over landet. Traditionen udpeger Kgl. Hof-Porcellainshandler N. Petersen som fabrikant af det særprægede sovekammermøbel. »Potte Petersen«, som han populært kaldtes, havde til huse på Kongens Nytorv. Han var Danmarks sidste kommerceråd, efter sigende udnævnt af Frederik d. 7. med ordene: »Du skal min sandten være kommerceråd«.

Nogle få eksemplarer af potten er bevaret på vore museer. Den er hvidglaseret. På mundingskraven er der en blomsterranke og i bunden det omtalte billede. Det viser to skjorteklædte mænd stående under en galge med strikken om halsen. På galgens træ ses hertugdømmerne Slesvig og Holstens våben omgivet af hosebåndsordenens spænde med den kendte devise. Under våbenet to korslagte faner, den ene trestribet (oprørsfanen), den anden med Holstens nældeblad. Hermed er de to herrers identitet tilkendegivet; det er hertugen af Augustenborg (til venstre) og prinsen af Nør. Under de karikerede portrætter er anbragt en indskrift, som ikke efterlader tvivl om, hvad meningen er. (Fig. 1) (Fig. 2)

Billede

Fig. 1. Ingen billedtekst

Billede

Fig. 2. Ingen billedtekst