Den første murer

(Fig. 1.) I de Antikvariske Annaler for året 1812 findes en beskrivelse af et gravkammer på Møn, "opsat af glatte, på hinanden lagte Kampestene, deels flakte, deels hele, men flade. Loftet er en Række af store flade Stene, tættede, ligesom Sidevæggene, med Smaafliser. Mærkeligt!". Det er den såkaldte tørmurs-konstruktion, der her er beskrevet, - en simpel men omhyggelig opstabling af flade sten, hvormed hver sprække i kammeret er fyldt ud.

Af Mogens Ørsnes

Billede

Vi finder ikke mere denne byggemåde så mærkelig, for i snart de fleste af landets mange hundrede jættestuekamre har vi mødt det samme.

Næh, mærkeligt var det derimod, da vi for et par år siden i en jættestue, Lundehøj, på Møn så mure, der ikke var tørmure, men hvor de flade sten i en lignende opbygning var sammenholdt af en kridt- eller kalkmasse, der var påført i flydende tilstand; ligesom mørtelen i et moderne byggeri.

Jættestuen, Lundehøj, der engang har haft et 10 m langt og mandshøjt kammer, var ved undersøgelsens begyndelse ganske forgravet og delvis sløjfet. Tilmed havde oldtidens folk på et vist tidspunkt ryddet kammeret og i øvrigt med omhu begravet de dødes ben i en grube i det faststampede lergulv. Så større oldsagsfund gav gravningen ikke. Derimod en række detailler om selve stenbygningens konstruktion, og blandt disse er sporene af et "moderne" murerhåndværk for 4000 år siden det mest mærkelige.