Den døde mand og havet – Om Danmarks tredje bådgrav

(Fig. 1). Hvor Flintinge Å, Lollands store vandløb, løber ud i Guldborgsund, breder lave enge sig neden for Flintingegård. Alleryderst på den sydlige side af den tragt, hvorigennem åen løber mod sundets brede fladning, ligger i engen nogle ganske små naturlige højninger. De var næppe blevet bemærket, hvis ikke øjet var blevet fanget af store sten, som skyder sig op over græsset. Tæt ved strandkanten ligger stenene i en kileformet formation, som bringer spidsen af en skibssætning i erindring. Det hele synes dog at være en naturlig forekomst, selv om en enkelt af stenene påkalder arkæologisk interesse ved at være dækket med skålformede fordybninger. Kun ca. 25 m fra denne stensamling dannede en halv snes noget mindre sten en næsten cirkelrund stenkreds med en ca. 3 m bred græsflade mellem sig. Dette så ikke naturligt ud, og da Lolland-Falsters Stiftsmuseums energiske forvalter Kjeld Snedker ved at tage en græstørv af fandt trækul og rustklumper midt i stenkredsen, begyndte han en undersøgelse af stedet.

Af Knud Thorvildsen

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.