Den ædle skrivekunsts berømmelse

»Den ædle og hæderlige skrivekunsts høje berømmelse og ros« kalder sognepræsten i Mejrup ved Holstebro, Christen Christensen, sin lille bog fra 1627, hvori han slår fast, at »der er i sandhed intet arbejde til, som mere kan trætte og svække et menneskes legeme og forstyrre hjernen og sindet end idelig skriven og læsning«. Hans hensigt med bogen var dog ikke at give praktiske anvisninger, men ud fra bibelen og andre gode bøger at »componere og tilsammenskrive en liden bog - «.

Af Holger Rasmussen

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.