De nærer sig af vrag

I nær fremtid - forhåbentlig - vil grunden blive lagt til et nyt dansk museum. Det kommer til at ligge i Roskilde, tæt ved fjorden, og anledningen til dets rejsning er de fem vikingeskibe, som sidste år blev hævet op af samme fjord. Når de ad åre er blevet konserveret, vil de blive opstillet i skibsmuseet - og så er det med at komme til Roskilde.

Af Redaktionen

Det er ikke tanken, at det nye museums personale skal sidde med hænderne i skødet, når Skuldelevskibene engang er bragt på plads. Tværtimod. Det får hele den danske havbund som tumleplads, og en så rig og uopdyrket arbejdsmark vil intet andet museum i landet kunne glæde sig ved.

Den storstilede registrering af alle landets fortidsminder, som i sin tid blev gennemført, strakte sig af gode grunde kun til kysterne. Siden har tekniske fremskridt gjort det nogenlunde let for almindelige mennesker at færdes på dybderne, så nu er der intet i vejen for at udvide området og kortlægge og beskrive de mange historiske vrag, som havbunden er bestrøet med, og som den nye vraglov har sikret. Slet så indgående som på landjorden kan afsøgningen dog naturligvis ikke blive. Foreløbig vil der også være nok at gøre med at følge de spor, som kan findes i arkiver eller fremskaffes ved at udspørge søens folk.

Næste trin bliver at undersøge og eventuelt at hæve nogle af de interessanteste og bedst bevarede vrag. At hæve skibe i hel tilstand, som svenskerne gjorde det med Wasa, vil næppe blive almindeligt her, og heller ikke Skuldelevmetoden vil kunne bruges i større udstrækning. Man må sikkert regne med, at de fleste af udgravningerne kommer til at foregå under vandet, og at en særlig, dertil egnet udgravningsteknik snart vil udvikle sig.

Om beboerne på Anholt skrev Holberg, at de »lever kristeligt og nærer sig af vrag«. Det samme skulle gerne kunne siges om det nye museums folk. Forhåbentlig skal der ikke løbe alt for meget vand i stranden, før det hele kan etableres og arbejdet komme i gang.