Brummeren

I den del af den vestsjællandske Åmose, som bærer navnet Kongemosen, foretog Nationalmuseet for godt en halv snes år siden en udgravning, hvis betydning turde fremgå deraf, at en kulturgruppe inden for ældre stenalder senere har fået navn af Kongemosekultur. Undersøgelsen, der altså i bogstaveligste forstand kan betegnes som epokegørende, gav et rigt udbytte af fund. Mellem dem var der ikke så få pragtstykker, men til dem hører den genstand, som her skal omtales, ikke.

Af Redaktionen

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.