Bronze for rav

I slutningen af forrige århundrede fandt man i det lave kystland mellem Frederikshavn og Sæby, nedgravet i en lav bakke, et lerkar fyldt med uforarbejdede ravstykker og nogle halssmykker, som daterer fundet til første halvdel af bronzealderen. De tre kilo rav må have været en vendelbos nedgravede forråd, en lille formue - også for finderen, der modtog 18 rigsdaler og 30 skilling i findeløn. Ikke længe efter fremkom et andet fund, 5-600 år yngre, men også værd at nævne i denne forbindelse. Tæt op til Vesterhavet, i klitterne syd for Bulbjerg, stødte man på en boplads, hvor et lille bronzealdersamfund i en årrække har holdt til i stadig kamp mod vind og vejr. Flere gange er pladsen føget til, men spredt på den lå nu lerkarskår, knogler af unge husdyr og ravklumper, mest u- forarbejdede småstykker, i det hele kun nogle få hundrede gram. Et beskedent men nok så talende vidnesbyrd om, at folkene på Bulbjerg- pladsen efter pålandsstorm har søgt rav langs den brede strand ud for bopladsen. (Fig. 1)

Af Jørgen Jensen

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.