Brev til Skalk

Brev til Skalk fra politifuldmægtig Erik Westerby, finderen af ISTIDSREDSKABERNE fra Koldingegnen, som omtaltes i sidste nummer: Det er rigtigt, at jeg oprindelig foretrak at anbringe flækken fra Seest i sidste istids milde mellemperiode.

Af Erik Westerby

Siden har jeg jo haft held til at finde endnu nogle stykker og har også haft lejlighed til en sammenligning med originale franske fund, så jeg er nu tilbøjelig til at anbringe både knoglerne og den lille familie af oldsager i sidste mellemistid og således tildele dem en alder af 5o-75.ooo år. Spånernes teknik passer dertil, og flækken passer i virkeligheden særdeles godt sammen med de flækker, som man kender fra franske fund fra denne tid. Samtidig kan jeg oplyse, at de franske sandeksperter ikke blot så på sandrester fra flækken, men også på vedhængende sand på to af spånerne, alt med samme resultat.