Borgen ved broen

Den store å, Vidåen, som gennem det lave marskland vest for Tønder søger ud mod Vesterhavet, forgrener sig østpå i et net af vandrige strømme. En af dem er Arnå, som man krydser, når man fra Tønder kører mod nordøst ad landevejen til Åbenrå og Haderslev. Passagen over åløbet finder sted fem kilometer fra »marskens hovedstad«, og umiddelbart derefter runder vejen i et sving en stor, smuk trægruppe, som skjuler gården Solvigs bygninger. Vel de færreste moderne vejfarende er klar over, at de her passerer en af landsdelens ældste og betydeligste gårde - men før i tiden slap man nok ikke så nemt forbi. Helt op til vort århundrede har vejfarende måttet erlægge bropenge til herremanden på Solvig. Garden omtales i historiske kilder allerede ved 1300-tallets midte (helt sikkert dog først fra 1390), men dens middelalderlige bygningshistorie har henligget i mørke indtil den dag i august 1964, da den nuværende ejer, lensgreve Hans Schack, indberettede til Nationalmuseet, at der ved afvandingsarbejder i engen vest for gården var påtruffet pæle og mursten i en svag forhøjning tæt ved åen. (Fig. 1)

Af Johannes Hertz

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.