Bisp Gunner, salig ihukommelse

Bisp Gunner af Viborg var omkring de 70, da han blev biskop, men han nåede at beklæde embedet i henved 30 år, før han døde næsten 100 år gammel i året 1251. Han var en betydelig mand, stod kongen, Valdemar Sejr, nær og bistod denne på forskellig måde, blandt andet ved affattelsen af Jyske lov. Før Gunner blev bispeviet, var han abbed i Øm, og klostret hædrede denne mand, der havde gjort huset ære, ved i et tillæg til klosterkrøniken at beskrive hans levned. Det er blevet til et i middelalderlitteraturen ret usædvanligt lille skrift, der gør sin hovedperson særdeles nærværende. Et par uddrag af det anføres her.

Af Redaktionen

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.