Begravede årstal

På gamle huse kan man undertiden over porten se en bjælke med en indskrift der virker mærkeligt uregelmæssig, fordi nogle af bogstaverne er større end andre. Ser man nærmere efter, opdager man at det drejer sig om bogstaver som M, D, C, L, V og I, og så kan man være nogenlunde sikker på at man står over for et kronogram. Dette sindrige puslespil, som især var på moden i 1500- og 1600-tallet, og som også har været dyrket i Danmark omend langtfra almindeligt, går ud på følgende: Man danner en sætning eller devise, hvori ovennævnte bogstaver indgår i et sådant antal at deres værdi som romertal sammenlagt giver et årstal som har tilknytning til indskriften, fx en bygnings opførelsesår. Endelsen -gram betyder jo »noget skrevet« (af græsk graphein, skrive), og chronos, tid, kender vi fra kronometer, kronisk o.s.v.

Af Jørgen Bang

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.