Bagmandsrapport

Rygtet løber, at der for tiden sker store ting bag Nationalmuseets tilknappede facade i Frederiksholms Kanal. De gamle stive udstillinger må omsider vige for noget levende og menneskevenligt, passende for et nutidigt publikum. Det er en stor beslutning, men den er ikke uforberedt. Gennem årene har museet i sin nordsjællandske filial gennemført en række storstilede udstillingseksperimenter, som kan danne grundlaget for det mere varige, der nu skal komme. Heroppe i Brede er gjort en pionerindsats, hvis succes kan måles i helt forbløffende besøgstal. Mange spændende emner er taget op: Den hellige mose, Buddha's veje, Klæ'r skaber folk, Sporten, Erik den Røde, Vore bedsteforældre og nu Den hvide gud. Arrangement har afløst arrangement, så museumsstøvet aldrig fik lov at lejre sig. Mistrøstige museumsfolk har hentet nyt mod og nye ideer i Mølleådalen.

Af Harald Andersen

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.