Bagage for længere rejse

Lejre. - Ja ikke sandt, nu dukker der et lille stykke danmarkshistorie op i Deres bevidsthed. Det havde været morsomt at repetere det men det får vente til en anden gang. Nok er det, at der i disse år foretages omfattende udgravninger ved det gamle kongesæde vest for Roskilde, nærmere betegnet ved den store skibssætning, som ligger lige ved landsbyen Lejre. Denne skibssætning, der desværre nu er noget ramponeret, har oprindelig været meget stor, omkring ved 75 m lang, virkelig et kongeligt mindesmærke, hvad den måske også rent faktisk er. Det har vist sig, at stenskibet ligger på en gravplads. Der er grave inden for som uden for stenrækkerne. Gravene hører til i første halvdel af 900-tallet, altså kong Gorms tid.

Af Harald Andersen

Udgravningen har givet mange spændende resultater. Et hus har vi fundet, ofre af mennesker og dyr. Her skal blot nævnes det fund, som lyste op over sidste efterårs udgravningskampagne. I en grav fandt vi et velbevaret skelet. På den dødesene lårben sås en grim, sygelig omdannelse han eller hun må have haltet stærkt. En perle og en lille ubestemmelig jernstump lå på brystet, men derudover så det ikke ud til, at denne døde var blevet videre godt betænkt med gravgaver. Først da fødderne skulle graves frem (de var af den kloge udgraver blevet gemt til sidst som den nemmeste del) kom der gods på spatelen. Så indviklet var det vi fandt, at vi foretrak at skære en firkantet jordklods ud og lempe den i en kasse med fødder og det hele. På Nationalmuseets konserverings anstalt kunne vi senere med al komfort fortsætte den afbrudte undersøgelse.

Overskriften har allerede antydet det det var en kasse, eller rettere et skrin, den døde havde fået stillet over fødderne. Ca. 20 x 40 cm i omfang. Træet var næsten fortæret} men af de lange jernbånd, som har holdt det sammen, var meget igen. Låget var pyntet med rækker af stifter og mønstrede beslag af et lyst metal, antagelig tin. Et glubende dyrehoved af bronze bad uvenligt folk holde fingrene fra lukketøjet. For en sikkerheds skyld har man låset skrinet, før det blev sat i graven.

Skrinet var ikke, som vi først troede, tomt. På bunden lå vægten til en håndten. Har der været mere - og det har der vel nok — må det have været af forgængeligt stof. Tenstenen taler jo nærmest for, at skrinet har indeholdt spinderedskaber og hvad dertil hører - lidt håndarbejde til tidkort, som jo nok kan behøves for den, som gør sin entre i evigheden.

Graver arkæologer aldrig i andet end SKIBSSÆTNINGER? vil den læser nok spørge, som rigtigt har bemærket, at de til nu omtalte udgravninger. Bække, Lindholm og Lejre - alle har stenskibe på dagsordenen. Dertil er at svare, at der i øjeblikket må blæse en særlig vind, som fører interesserne i denne bestemte retning, hvad