Babeltårnet

Derpå sagde de: »Kom, lad os bygge en by og et tårn, hvis top når til himmelen - «. Men Herren steg ned for at se byen og tårnet, som menneskebørnene byggede, og han sagde: »Se, de er et folk og har alle ét tungemål; og når de nu først er begyndt således, er intet, som de sætter sig for, umuligt for dem; lad os derfor stige ned og forvirre deres tungemål, så de ikke forstår hverandres sprog«. Da spredte Herren dem fra det sted ud over hele jorden, og de opgav at bygge byen. Derfor kalder man den Babel - (Første Mosebog, kap. 11).

Af Jørgen Jensen

Billede

Fig. 1: Rekonstruktion af Babylon med floden Eufrat i forgrunden og, inden for bymuren, tempeltårnet Etemenanki. – Efter E. Unger.

Det i Bibelen omtalte Babelstårn er uden tvivl identisk med et ganske bestemt bygningsværk i oldtidens Babylon, nemlig det trappeformede tempeltårn Etemenanki - opført omkring år 2000 før Kristus, ødelagt af assyrerkongen Sankherib, pragtfuldt genopført af Nebukadnezar og endeligt ødelagt af perserne ved midten af første årtusinde f. Kr. - Etemenanki blev udgravet i begyndelsen af dette århundrede; kun den allernederste del var bevaret, men fra skriftlige kilder og fra tilsvarende, men mindre, tårne i nærliggende ruinbyer ved vi ganske god besked om udseendet. Det var et pyramideformet etagetårn med en grundflade på 91 x 91 meter og, i sin afsluttende skikkelse, en højde på henved 100 meter. Billedet herunder viser Babelstårnet, som det nu ser ud: en overgroet, vandomflydt ruin. (Fig. 2)

Billede