At fange fisk

At fange fisk ved hjælp af mading på en krog er ikke noget, der er fundet på for nyligt. I de ældste skaldynger fra stenalderen er der fundet adskillige kroge, udskåret i ben eller hjortetak. De er ganske korte, 3-5 cm lange, uden modhage og i reglen forsynede med en knop foroven til fastbinding af snøren.

Af S. Vestergaard Nielsen

Den her afbildede fiskekrog (Fig. 1) er noget for sig selv, vist nærmest et unikum. Den er skåret af en stor rørknogle, er 12 ½ cm lang, fint poleret og forsynet med et gennemboret øje til snøren. Den er fundet i ¾ m.s dybde ved tørvegravning i Overlade sogn i Himmerland.

På grund af fundomstændighederne kan der ikke med bestemthed siges noget om dens alder, men da man i bronzealderen lavede kroge af bronze, og i jernalderen af jern, vil det vel ikke være meget ved siden af at gætte på stenalder, muligvis yngre stenalder.

Spørges der, hvad der kan fanges på en så overdimensioneret krog, kan oplyses, at en habil lystfisker, der har set på stykket, mener, at med en levende frø som mading kan man nok lokke en stor gedde til at bide på krogen.

Billede

Fig. 1