Ålens vandring

På et nordjysk loft har i mangfoldige år stået en rødmalet kasse med buet låg. Det var ikke bare af pietet, man lod den blive stående; den næsten tre meter lange kiste kunne ganske simpelt ikke komme ud. For nylig blev husets tag lagt om, ved den lejlighed slap kassen fri af sit fængsel, og ved ejerens interesse og velvilje kom den til Dansk Folkemuseums samlinger i Brede. Her blev den modtaget med åbne arme, for den er en stor sjældenhed - vistnok den sidste bevarede af sin art. Endnu i slutningen af forrige århundrede kunne man møde disse kasser skrumplende på vogne op og ned gennem Jylland. »Rødmalede ligkister på fire hjul«, som en samtidig forfatter kalder dem. Kasserne havde deres ganske bestemte mission, og for at forstå denne er det nødvendigt at vende tilbage til et emne, som tidligere har været behandlet her i bladet, nemlig ålefiskeriet i Limfjorden.

Af Holger Rasmussen

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.