Økokrisen i bronzealderens Thy

SK0418-014_3bronzealderhoje-YdbyHede
Billede af Jens Henrik Bech, Museum Thy.

 

Vore dages opmærksomhed på overudnyttelse af naturen og knaphed på resurser er ikke et nyt fænomen. Allerede for lidt over 200 år siden skrev Knud Aagaard, sognepræsten i Skjoldborg lidt syd for Thisted, i en beskrivelse af Thy udgivet i 1802, at »… i Mands Minde har ingen Skov været«. Videre skriver Aagaard: »Vore Forfædres Ubesindighed, i det de ubekymrede om Efterkommerne, have alene sørget for sig selv, har saaledes de sørgeligste Følger for os, og vil, når Tørvemoserne om føje Tid ere ødelagte, og Hederne efterhaanden gjort til Agerland … endnu mere svie til vore Efterkommere«.

 

At det desværre ikke blot har været tilfældet på dette tidspunkt, viser to pollendiagrammer, der er lavet på basis af boreprøver, udtaget af Svend Th. Andersen, fra Ovesø og Hassing Huse Mose i den centrale del af Thy (se side 15 og 16). Her er det mu…

Bliv abonnent

Du skal være betalende abonnent for at læse hele indholdet af denne artikel.

eller
Læs mere