• Bavnehøje – lyskommunikation i vikingetiden
• Danmarks ældste møntskat
• Angelsakserne i England
• Folkeminderne og arkæologien 2
• Christiansholm – en forandringsparat ø
• Skuden fra Køge

Skalk 5/2018