Skriv artikel xxx

Del din viden med læselystne børn og unge

Skalk Junior er et magasin om dansk kulturhistorie og arkæologi, for børn i alderen 8-13 år. Det udkommer fire gange om året, primært til abonnenter, men det sælges også i et udvalg af museumsbutikker i hele landet.

Ambitionen er, at magasinet skal give læserne en forståelse af, hvor vigtigt det er at vide noget om vores fortid, hvor vi kommer fra, og hvordan historien har indflydelse på vores samtid. Med Skalk Junior får børn større indsigt i fortiden og bliver bedre til at sortere i de mange informationer, de støder på i hverdagen. Med andre ord styrkes deres kritiske tilgang til viden, herunder historieforfalskning og fake news.

Artiklerne i Skalk Junior er primært skrevet af fagfolk men i børnehøjde og på børnenes præmisser. Alle med solid faglig viden om et felt er velkomne til at indsende et forslag til en artikel.
Det kan handle om resultater fra et forskningsprojekt, ny viden fra en udgravning, et spændende fund, delresultater fra flerårigt projekt eller en lille god historie. Det kan også være et dokument, et maleri eller en genstand med en sjov historie. Skriv til Skalk Juniors redaktør Majken Astrup: ma@skalk.dk.

Din artikel gøres klar til Skalk Junior i et tæt samarbejde med vores redaktør Majken Astrup, som står for redigering og tilpasning. Den gode historie trækkes frem, sproget gøres let og tilgængeligt for læserne og billedsiden tilpasses, så artiklen fremstår som en flot og indbydende helhed.