Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spændende ny viden om Danmarks fortid. Vi er altid på udkig efter gode historier.

Skalk er let tilgængelig viden og kan læses af alle med interesse for Danmarks fortid. Det er populærvidenskabelige artikler om arkæologiske fund, historie, forskningsresultater og kildestudier om emner, der belyser Danmarks kulturhistorie. Ny viden fra andre geografiske områder kan også bringes i spil, når det kan belyse hjemlige forhold.

”Skalk udbreder kendskab til kulturhistorien med en bred baggrund af tilgrænsende videnskaber ved at gøre dens forskningsresultater alment tilgængelige”

1. HVEM KAN SKRIVE I SKALK? Det kan alle med et solidt fagligt niveau og stor viden inden for et felt. Det er som regel medarbejdere ved museer, universiteter og andre højere læreanstalter, såvel her i landet som i Norden. Men alle er velkomne til at indsende et oplæg.

"Send dit artikeloplæg til redaktion@skalk.dk, så redaktionsgruppen kan se, hvordan det passer til Skalk"

2. TIDSGRÆNSE. Tidsgrænsen for emner er fra jægerstenalder til cirka år 1900. Afstikkere mod nutiden begrundes. 

3. GEOGRAFI. Område eller lokalitet skal være relevant for dansk kulturhistorie.

4. FAGLIGHED. Skalk har altid taget afsæt i arkæologien og har et nært forhold til arkæologiske netværk. Fordelingen mellem arkæologi og kulturhistorie i Skalk er ca. 80/20.

5. TEORI OG METODE. Skalk kan optage artikler, som ikke repræsenterer den gænge opfattelse af, hvad der er rigtigt. Det forudsætter dog, at forfatter redegør for artiklens præmis, eksempelvis en anden videnskab, så læseren er opmærksom på dette.

”Det giver bred opmærksomhed at skrive i Skalk. Skalks læsere, heriblandt fagfolk og presse, tager ofte kontakt til forfatter”

6. OMFANG. Skalks artikler fylder normalt 1-7 sider (ca. 2.100 tegn inkl. mellemrum per side). Faktabokse indgår i beregningen.

7. STIL OG INDHOLD. Skalk formidler gode historier. Det kan varmt anbefales, at du læser, hvad der tidligere er skrevet om dit emne i Skalk, så du kender stilen.

Artiklen opbygges, så den er spændende at læse, samtidig med at faglighed og saglighed bevares. Indledningen fanger læseren og sporer hurtigt ind på din hovedpointe. Artiklen inddeles i mindre afsnit med korte rubrikoverskrifter.

Læseren har ikke din viden, så undgå eller forklar fagtermer, der ikke er almen viden.

Angiv eventuelt en henvisning eller to til litteratur på dansk, som vi indsætter på www.skalk.dk til den interesserede læser. Henvisninger trykkes ikke i Skalk. Vedlæg ligeledes gerne GPS-koordinater, hvis det er relevant. Vores læsere besøger ofte de lokaliteter, der beskrives i Skalk.

"Vores redaktør er fagjournalist og vil i dialog med dig sikre, at artiklen får en form, en vinkling og et sprog, der er interessant og fængende for læserne"

8. ILLUSTRATIONER. Billeder (helst farve) bidrager til den gode formidling, så indtænk en illustration per side. Det kan eksempelvis være et kort, planer, genstandsfoto og tegninger.

Skriv en kort tekst til hver figur og angiv størrelse (målestok) og/eller nordpil, så læser kan vurdere størrelse og retning. Afslut med kreditering (fotograf, kilde ...). Husk også at indsætte figur-referencer (fig. 1) i brødteksten. 

Vedhæft dine forslag til illustrationer i separate filer (jpg, tif, pdf ...), så de kan tilpasses til layoutet. De skal være i høj opløsning (fylde ca. 500 kb eller mere), så de fremstår knivskarpt. Vi vil helst have billeder uden indlejret tekst, så grafiker kan optimere layout og tekststørrelse.

Det skal fremgå, hvem der har udarbejdet illustration/taget foto og har copyrights hertil, ellers kan det ikke anvendes. Vi opfordrer til, at billeder skaffes billigt og at du har sikret copyrighten på forhånd. Efter aftale kan Skalk hjælpe at indhente copyright, tilpasse illustrationer og betale udgifterne hertil. 

"Vores grafiker sikrer et indbydende layout, hvor illustrationer står skarpt for læserne og underbygger artiklerne"

9. AFTALE, RETTIGHEDER OG HONORAR. Når vi aftaler at optage din artikel i Skalk, accepterer du samtidig følgende vilkår: Skalk modtager din artikel og billedmateriale med henblik på optagelse i tidsskriftet Skalk (trykt og digital udgave) og eventuelle samlinger af artikler på tværs af udgivelser. Formålet er at øge kendskabet til arkæologi, historie og kulturhistorie i bredere kredse og at styrke forskningens og menigmands adgang til viden. Digital adgang sker via www.skalk.dk, hvor alle udgaver siden første Skalk fra 1957 findes. Fuld adgang forudsætter dog abonnement.

Der ydes ikke vederlag eller anden form for godtgørelse for digitaliseringen af artikler og billeder, ligesom Skalk ikke kan gøres ansvarlig for eventuelle ophavsretlige krænkelser, der måtte opstå ved digitaliseringen.

Hvis du vil lægge artiklen på academia.edu, kan du et år efter udgivelsesdato få særlig pdf til formålet. Du har dog ansvaret for, at alle rettigheder fortsat respekteres.

Du får et honorar på DKK 500 pr. opsat side i Skalk. Honoraret udbetales som B-indkomst i måneden efter udgivelsen. Dertil får du 20 frieksemplarer af Skalk.

 

Vi glæder os til at høre fra dig!

Jacob Buhl Jensen
Direktør

"Skalks redaktionsgruppe er: Josephine Schnohr (redaktør), Xenia Pauli Jensen, Moesgaard Museum, Agnes Arnorsdottir, Aarhus Universitet, Henriette Rensbro, Nationalmuseet, Rune Iversen, Københavns Universitet, SAXO instituttet, Ole Kastholm, ROMU og Lilian Matthes, Museum Sønderjylland.”

10. FRA IDÉ TIL FÆRDIG ARTIKEL. Du vil typisk opleve det samlede forløb således:
A. Du fremsender et par linjer om dine tanker, eller udkast til artikel. Dit forslag vurderes af redaktionsgruppen.
B. Du indgår aftale med Skalk om din kommende artikel, herunder deadlines og den videre proces.
C. Du drøfter omfang, fagligt fokus, konkret indhold, illustrationer og fotos med redaktøren.
D. Du skriver artiklen, finder forslag til illustrationer og fremsender udkastet (Word-format) til bearbejdning hos redaktør.
E. Du modtager opsat artikel i pdf til godkendelse. Herfra er det Skalk, der bestemmer opsætningen (layout), vælger titelbillede og disponerer over tekst og billeddel.
F. Du læser korrektur på den opsatte version.
G. Du modtager dine Skalk frieksemplarer samtidig med abonnenterne. Du må meget gerne linke til nyheden på vores Facebook-side, når Skalk udgives.
H. Du får honoraret udbetalt sidste hverdag i måneden efter udgivelsen, hvis vi har dit cpr-nr. og din bankkonto.
I. Du får måske henvendelser fra læsere og presse. Vi vil meget gerne lægge spørgsmål og svar ud på vores Facebook-side. 

Sidst opdateret den 26.10.2021

Om

Der blev desværre ikke fundet noget resultat.