Gådefuld genstand

SK0219-014_drw_traetenen-2
Billede af tegning Bjørn Kaiser Bachmann, Skalk.

I 1946 modtog Nationalmuseet en lille, besynderligt tildannet trægenstand, der var fremkommet ved tørvegravning i en mose ved Skanderborg. Det lille træstykke blev fundet sammen med et ukendt antal lignende stykker, hvoraf kun ét endte hos Natio-nalmuseet. Det indleverede træstykke er i dag gået tabt, men en omhyggeligt udført skitse, lavet i forbindelse med indleveringen, viser oldsagens udseende.

Hvad er mon dette? I Nationalmuseets optegnelser findes ikke noget bud på træstykkernes funktion. Der er tydeligvis tale om en del af en sammensat genstand. Men hvad har de gådefulde små træstykker været brugt til? Det spørgsmål har siden indleveringen for 73 år siden stået ubesvaret hen. Nu kan nye fund fra samme mose muligvis medvirke til at løse gåden om de små trægenstandes anvendelse.


Makaber fundkontekst

Inden vi ser nærmere på oldsagen, og…

Bliv abonnent

Du skal være betalende abonnent for at læse hele indholdet af denne artikel.

eller