Rituelle mysterier i førromerske gruber

SK0119-027_pln_Anebjerg-udgravning-sogegrofter.jpg
Billede af Grafik Louise Søndergaard, Museum Skanderborg, foto ©Geodatastyrelsen.


En sjælden, men særdeles kærkommen overraskelse er det, når en udgravning først for alvor bliver spændende ved skrivebordet! Genkald Dem, kære læser, forrige vinters iskolde vinde og konstante nedbør. Læg dertil en lidet spektakulær udgravning i en usædvanlig leret undergrund. Lyder det som en fornøjelig udgravning? Nej vel.

Der var tale om en mindre udgravning af et 3100 kvadratmeter stort felt beliggende i et bølgende landskab, der i skrivende stund forvandles til et villakvarter med havetrampoliner og bøgehække. Forundersøgelsen afslørede en koncentration af stolpehuller og gruber på et højt punkt i landskabet, og de indsamlede potteskår vidnede om en datering i de sidste par århundreder f. Kr. Det vil sige den allersidste del af den periode, som kaldes førromersk jernalder. Da udgravningen havde fjernet muldjorden over hele feltet, vist…

Bliv abonnent

Du skal være betalende abonnent for at læse hele indholdet af denne artikel.

eller