Ridder Sandi

SK0119-041_drw_ridder-Sandi.jpg
Billede af tegning Leif Plitt Lauritsen.


Under året 1426 beretter Ivar Huitfeldt i sin Danmarks Historie om en bedragerisag i celebre kredse, der på alle måder også kunne trække overskrifter i dag.

Sagens første del kender vi kun fra Huitfeldt. I et dokument dateret 27. februar 1426, og som findes i tre afskrifter, stadfæster og skærper Kong Erik af Pommern sammen med flere af rigets mænd en tidligere afsagt dom, som tillod en hr. Axel Pedersen at tage en række kvinders liv.

Om den mærkelige forhistorie og den hårde dom, fortæller Huitfeldt følgende; her i lettere omskrevet form:

»I året 1426 og noget før, var der en frue, [Hille Bjørnsdatter] til slægten Krognos, der efter sin mands død, Oluf Stigsen – den rige Krognos, bebudede og foregav, ved at fylde sig med puder, at være tyk som en kvinde, der nærmer sig barsel. Da tiden til fødslen nærmede sig, lagde hun sig til sengs. Hos …

Bliv abonnent

Du skal være betalende abonnent for at læse hele indholdet af denne artikel.

eller