Ravrig overgrav

SK0119-015_Klelund-hoj-under-udgravning.jpg
Billede af Lisbeth Christensen for Museet på Sønderskov.


I Klelund Plantage mellem Hovborg og Holsted i Sydvestjylland stod længe et hærget og glemt fortidsminde. Mindet led under en trist historie med plyndring, gennemgravning og fredningsophævelse. Trods dette gemte højen på en af de rigeste grave fra slutningen af yngre stenalder, der hidtil er fundet i Danmark. Den er faktisk den rigeste grav fra den periode af Enkeltgravskulturen, der går under betegnelsen overgravstid (2500-2350 f.Kr.), hvis man måler ud fra mængden af rav, der blev givet med i graven.


Højen ved jagtslottet

Gravhøjen ligger i et tidligere hedeområde, som blev omlagt til plantage, da der i slutningen af 1800-tallet blev plantet skov. I disse årtier blev en skovridergård opført kun 20 meter fra højen, som i 1919 afløstes af et mindre jagtslot. Bevoksning og avlsbygninger skjulte derfor fortidsmindet, som først blev registrere…

Bliv abonnent

Du skal være betalende abonnent for at læse hele indholdet af denne artikel.

eller