Sold mod vold

SK0618-018_MatthewParisOffa-horseback.jpg
Billede af Wikimedia Commons.

Fra omkring 800 e.Kr. er der mange tegn på vikingeangreb i det sydlige England, og det er tydeligt, at angrebene påvirkede især det sydengelske, angelsaksiske kongerige Mercia. Samtidigt ser vi fra dette tidspunkt og de næstfølgende godt 200 år en stigning af guldforekomster i danske fund. Kan der være en sammenhæng?

Kilderne

Når der tales om vikingernes angreb i England i slutningen af 700-tallet e.Kr., tænkes der ofte på det nordengelske kongerige Northumbria og angrebene på de kendte klostre Lindisfarne og Jarrow. Dette er omtalt i Den angelsaksiske Krønike fra årene 793 og 794, men det fremgår dog blot, at »hedenske mænd« (år 793) og »hedninge« (år 794) plyndrede disse klostre. Vi hører imidlertid allerede i krøniken fra år 789 en omtale af tre ankomne skibe, og at disse skibe var de første med »danske mænd«, som kom til England. Så der…

Bliv abonnent

Du skal være betalende abonnent for at læse hele indholdet af denne artikel.

eller