Skuden fra Køge

SK0518-041_Koege-skibsvrag.jpg
Billede af © Museum Sydøstdanmark.

Vraget dukkede op i forbindelse med udgravning til et nyt boligbyggeri syd for Køge Havn. Skibet forliste ud for datidens kyst ved indsejlingen til havnen, men da kystlinien siden middelalderen har flyttet sig mod øst, lå vraget nu på tørt land.

 Marinearkæologer fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde betegner skibet som en skude, dvs. et sejlskib med kun ét dæk i modsætning til et skib, der har flere dæk. De vurderer, at skibet har kunnet fragte en last på op til 60-80 tons. Vraget var godt 18 meter langt og 7 meter bredt og helt klinkbygget, hvilket peger på en nordisk skibsbyggertradition. Men vraget var derudover karakteriseret af flere usædvanlige konstruktionsdetaljer. F.eks. var bordplankerne sammenføjet med både træ- og jernnagler, et træk der kendes fra en lille gruppe vrag i Holland fra denne periode. Skibets forstævn var forsynet med …

Bliv abonnent

Du skal være betalende abonnent for at læse hele indholdet af denne artikel.

eller