Bavnerne

SK0518-001_bavn-rekonstruktion.jpg
Billede af Illustration af Bjørn Kock Klausen.

Vikingernes formidable skibe og store søkyndighed betød, at de udgjorde en konstant trussel fra vandsiden. Derfor var det af største nødvendighed for dem, der skulle forsvare sig, at opbygge et varslingssystem, som hurtigt kunne bringe besked om truslen over selv store afstande. Sammenholder man bestemte stednavne, der har rod langt tilbage i tiden med paralleller til historisk tid, viser det sig, at dette varslingssystem bestod af linjer af bavner (bål) placeret på højdedrag i landskabet, således at en varsling eller anden form for besked kunne sendes fra bavne til bavne.

SK0518-002_Baesbanke.jpg
Den bagerste forhøjning på billedet er Baesbanke på Fynshoved. Man fornemmer punktets strategiske position. Fot…

Bliv abonnent

Du skal være betalende abonnent for at læse hele indholdet af denne artikel.

eller