Angelsakserne i England

SK0518-036_drw_tre-angelsaksiske-kvinder.jpg
Billede af © Historic England Archive, Peter Dunn.

Kom angelsakserne virkelig fra Nordtyskland og Jylland? Var der tale om en massiv folkevandring? Hvor mange kom der? Udryddede angelsakserne briterne, der boede der i forvejen? Hvorfor kom de?
Sådanne spørgsmål er i disse år blevet mulige at besvare på grund af nye fund og nye teknologier. Vi ser nu i stigende grad bevis for, at folk bevægede sig over store afstande allerede i stenalderen og bronzealderen. Det samme var naturligvis tilfældet i jernalderen, især i den periode, der ganske rammende kaldes folkevandringstiden. Mellem 400 og 500 e.Kr. dukkede der et germansktalende folk op langs den romerske provins Britannias østkyst i det nuværende England. De kaldtes angelsakserne. Det vestromerske imperium var da ved at kollapse, og skriftlige kilder beretter, at kejser Honorius (kejser 395-425 e.Kr.) i 410 e.Kr. meddelte briterne, at de mått…

Bliv abonnent

Du skal være betalende abonnent for at læse hele indholdet af denne artikel.

eller