• Høj Stene – en genfunden skibssætning
• Økokrisen i bronzealderens Thy
• Johannes V. Jensen og arkæologien
• Folkeminderne og arkæologien
• Uheldssvangre nordlys
• 1600-tallets barnestrømper

Skalk 4/2018