Christian 4's kornmagasin

Nordfløjen
Billede af Nordjyllands Historiske Museum

En af de mest markante historiske bygninger i Aalborg, er Aalborghus Slot, der med sin mægtige, hvide facade ud mod omkringliggende pladser, Strandvejen og Limfjorden, lyser op for den forbipasserende. Af vold og grav ved nordfløjen ses nu kun lidt af volden ved siderne. Men man kan stadig fornemme, at nordfløjens mure var forsvarsmæssigt forstærket, og det var de, fordi bagved lå hele Aalborghus lens kornkammer, som Christian 4. lod opføre i 1633.

 

Otto Skeels opdrag

»Han har begæret Underretning om følgende Punkter: Først om han skal opsætte Kornhuset paa Aalborg Slot. Han skal snarest til Kancelliet indsende Erklæring om, hvorvidt det gamle Tømmer, som han har i Forraad, kan foreslaa dertil, hvad nyt der behøves dertil, til hvilken Pris, det kan faas, og hvad Arbejdsløn og anden Bekostning det kan komme til at staa i«

 Ovenstående skriv…

Bliv abonnent

Du skal være betalende abonnent for at læse hele indholdet af denne artikel.

eller