Når havet æder af nationalarven

Lars Jens luftfoto
Billede af Østfyns Museer

Danmark er som bekendt et relativt fladt land med lave bløde bakker, hvis geologi hovedsageligt består af grus, sand og ler. Det er omgivet af et hav, der konstant æder af kysten til gene for dem, der bor tæt på. Det er ikke bare til gene for de nulevende. Også vores fortidsminder er sine steder under pres. I to indlæg beskrives denne problemstilling, dels set fra Slots- og Kulturstyrelsens side, dels ud fra et spektakulært eksempel på Fyn, hvor halvdelen af en bronzealderhøj allerede er taget af bølgerne.

Kysterion Nr. Lyngby
Kysterosion år 2015 ved den beskyttede ødekirkegård Nr. Lyngby Gl. Kirkegaard i Hjørring Kommune. Den røde markering udgør fortidsmindets omrids i år 1995, ca. 20 år tidligere. Billedet viser, hvor ødelæggende kyster…

Bliv abonnent

Du skal være betalende abonnent for at læse hele indholdet af denne artikel.

eller