Velkommen til et overflødighedshorn af viden om din kulturhistorie. Her kan du, som abonnement, læse samtlige Skalk-udgivelser helt tilbage fra den første i 1957. Der er over 350 magasiner med næsten 2.400 artikler om alt fra dekorerede ravdyr fra jægerstenalderen til artiklen om sandflugtens betydning for Nordjylland op til vor tid. God læselyst!

Periode: 1660 til 1750