Fondens historie

MAGASINET. Tidsskriftet Skalk var nyskabende, da det udkom første gang i 1957. Det var helt unikt at formidle viden om Danmarks fortid med mange illustrationer. Det gjorde Skalk let tilgængelig for alle. 

“I udseende som indhold vil ‘Skalk’ gå sine egne veje. Museumsstøv vil være os vederstyggeligt,” skrev Harald Andersen (1930-2005).

Harald Andersen stiftede Skalk og fungerede som redaktør frem til 1993. Hans skarpe blik for den gode historie og det lette sprog gjorde ham på en gang respekteret og frygtet blandt skribenterne. Han stillede store krav og ændrede ofte markant i forfatterens tekst, indtil han var tilfreds.

Hans tilgang er i dag dybt forankret i Skalks DNA: at gøre forskning og videnskabelige resultater om Danmarks historie let tilgængelige for alle. Spændende historier, godt fortalt i et let sprog med illustrationer, der letter forståelsen. I dag lader vi dog forfatternes personlighed skinne mere igennem i de færdige artikler end tidligere. 

Trods en ændring af størrelse i 2023 fra A5 til 17×24 cm, har Skalk fortsat et handy format, der læses og diskuteres med stor interesse og fornøjelse i sofaen, ved spisebordet og på rejse.

Alle de snart 400 udgivelser, fra 1957 og frem til i dag, kan fortsat købes i fondens webshop og læses digitalt med abonnement.

I dag har Skalk over 10.000 faste abonnenter, og endnu flere læsere, jævnt fordelt over hele landet, lige som alle egne af landet er jævnt repræsenteret i magasinets artikler. Skalk leveres desuden til ca. 400 abonnenter i mere end 20 lande – fra Norge til Australien.

ORGANISATION. Skalk blev stiftet i 1957 af Harald Andersen m.fl. Skalk udsprang af Jysk Arkæologisk Selskab og Forhistorisk Museum i Aarhus (i dag Moesgaard Museum).

I 1966 løsrev Skalk sig og dannede den selvejende institution Fonden Wormianum, Institut for kulturhistorisk oplysning. I bestyrelsen sad, udover Harald Andersen, advokat Knud Dalgaard-Knudsen, rigsantikvar P.V. Glob, professor Roar Skovmand og amanuensis Olfert Voss. 

Succesen voksede og på et tidspunkt havde 20 ansatte deres daglige gang fondens hus.

I 2018 besluttede den daværende bestyrelse, Lise Ræder Knudsen, Mads Kähler Holst, Henning Lyngsbo, Tønnes Bekker-Nielsen og og Mogens Bo Henriksen, at gennemføre turnaround efter flere års underskud. Jacob Buhl Jensen blev ansat som direktør og ansvarshavende redaktør. 

I 2020 var fondens driftsresultat igen i balance og der var blevet frigjort kapital til udvikling af nye aktiviteter.

Fonden fungerer nu som hub eller netværksorganisation med et lille sekretariat. Redaktionen har fået tilført en stærk faglig redaktionsgruppe. Kundefokus er blevet skærpet betydeligt mens sekundære opgaver er blevet outsourcet, optimeret og digitaliseret. Undervejs blev forlaget omlagt til en Kulturhistorisk webshop, hvor kunderne nu kan vælge mellem flere tusinde  kulturhistoriske bøger fra førende forlag.

I dag udvikles de aktiviteter, som skal sikre, at fonden også kan udbrede kendskabet til kulturhistorien i fremtiden. Skalk Junior er det første resultat af udviklingsarbejdet.

AKTIVITETER. Fonden har gennem årene opfyldt formålet: at udbrede kendskabet til kulturhistorien på forskellig vis.

I 1970érne blev der arrangeret kulturrejser til eksempelvis Nepal, Centralasien, Grønland og Sovjetunionen. Den detaljerede guide til rejselederen inkluderer, hvordan man håndterer besværlige deltagere og benytter en telefonboks.

Gennem mange år blev der lavet og solgt kopier af museumssmykker, ofte i samarbejde med et museum.

En lang række kulturhistoriske bøger blev fra 1966-2018 udgivet fra eget forlag, Forlaget Wormianum, eksempelvis Bjarkemål, Globs Brændevinsbog, Roskildekrøniken, og serien om danske nydelsesmidlers historie.

Fonden producerede også spil, historiehjul, plakater og andre ting, der kunne bidrage til at gøre forhistorien aktuel i nutiden.

Særlig kendt er Skalks ikoniske tidstavle, som hænger i mange private hjem,  klasseværelser og på museer og fortsat kan købes.

HJEMSTED. Fonden købte en stor grund i Højbjerg og byggede den ejendom, der frem til 2020 dannede rammen om fondens virke. Der blev bygget til ad flere omgange. De godt 800 kvm. rummede fondens aktiviteter, herunder et håndbibliotek med 4.500 bøger, pakkeri, mørkekammer, værksted, bolig til redaktøren, dendrokronologisk laboratorium og lager med plads til 1.000.000 Skalkudgivelser og 50.000 bøger.

I 2020 flyttede fonden til kontor på Moesgaard Museum og i 2022 videre til kontorfællesskabet SOHO i Kødbyen i København, hvor alle fondens aktiviteter i dag drives fra et lille kontor. I SOHO sidder vi i et udviklingsmiljø, der vil have en positiv effekt på fremtidig produktudvikling.