Bestyrelse

Fonden Wormianums bestyrelse består d. 26. januar 2018  af:

Lise Ræder Knudsen, konservator og leder af Konserveringscentret i Vejle (Formand)

Mads Kähler Holst, direktør, Moesgård Museum
Henning Lyngsbo, advokat

Mogens Bo Henriksen, museumsinspektør på Odense Bys Museer
Tønnes Bekker-Nielsen, lektor, SDU
Charlotte S.H. Jensen, udvikler, Nationalmuseet.

Læs mere